Current affairs in Kannada 01-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 01-09-2023 Pracalita ghaṭanegaḷu 01-09-2023


0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 01-09-2023

1 / 5

1) ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

2 / 5

2) ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

3 / 5

3) 1 ಅಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ

4 / 5

4) ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್(ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ) ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ / UT ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ

5 / 5

5) ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿಮಲಿನ ನಗರ ಯಾವುದು

Your score is


Current affairs in Kannada 01-09-2023 Pracalita ghaṭanegaḷu 01-09-2023

Ask a Question

Click here

Current affairs in Kannada 01-09-2023Question Papers

Current affairs in Kannada 01-09-2023Online Exams

Current affairs in Kannada 01-09-2023Current Affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 01-09-2023Essays

Current affairs in Kannada 01-09-2023Syllabus

Current affairs in Kannada 01-09-2023Best Book list

Leave a Comment