ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 03-10-2023 Current affairs in Kannada 03-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 03-10-2023 Current affairs in Kannada 03-10-2023

0%

Current affairs in Kannada 03-10-2023

1 / 5

1) 19 ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಯಾರು

2 / 5

2) 2023 ರ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು

3 / 5

3) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು

4 / 5

4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಉಪ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

5 / 5

5) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೀಲಾಚಲ ಫೈಓವರ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 03-10-2023 Current affairs in Kannada 03-10-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 03-10-2023 Current affairs in Kannada 03-10-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 03-10-2023 Current affairs in Kannada 03-10-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 03-10-2023 Current affairs in Kannada 03-10-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 03-10-2023 Current affairs in Kannada 03-10-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 03-10-2023 Current affairs in Kannada 03-10-2023Best Book list

Leave a Comment