Current affairs in Kannada 06-08-2023

5/5 - (33 votes)
Current affairs in Kannada 06-08-2023
Current affairs in Kannada 06-08-2023

Current affairs in Kannada 06-08-2023 GK Today in Kannada 06-08-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 06-08-2023 GK Today in Kannada 06-08-2023

0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 06-08-2023

1 / 5

1) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ ತಡೆಯುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ

2 / 5

2) ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಧಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಚಾಟ್ ಬಾಟನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ

3 / 5

3) ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು

4 / 5

4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾವಡಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

5 / 5

5) G. ರೋಹಿಣಿ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

Your score is

Leave a Comment