ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 07-10-2023 Current affairs in Kannada 07-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 07-10-2023 Current affairs in Kannada 07-10-2023

0%

Current affairs in Kannada 07-10-2023

1 / 7

1) 2023 ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

2 / 7

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

3 / 7

3) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸ್ಕೋ  ಕಣಿವೆ (Sko valley) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ನಲ್ಲಿದೆ

4 / 7

4) ‘ಭಾರತೀಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನ್ಸಿ’ಯು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ

5 / 7

5) 2024 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 70% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಘೋಷಿಸಿತು

6 / 7

6) ‘ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ 2023’ರ ಥೀಮ್ (theme) ಯಾವುದು

7 / 7

7) ಯಾವ ದೇಶವು ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುಎನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್’ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 07-10-2023 Current affairs in Kannada 07-10-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 07-10-2023 Current affairs in Kannada 07-10-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 07-10-2023 Current affairs in Kannada 07-10-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 07-10-2023 Current affairs in Kannada 07-10-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 07-10-2023 Current affairs in Kannada 07-10-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 07-10-2023 Current affairs in Kannada 07-10-2023Best Book list

Leave a Comment