Current affairs in Kannada 08-08-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 08-08-2023 GK Today in Kannada 08-08-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 08-08-2023 GK Today in Kannada 08-08-2023

0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 08-08-2023

1 / 5

1) ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಮ್ (FMR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು

2 / 5

2) ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ

3 / 5

3) ವಿಶ್ವ ಕಾಫಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

4 / 5

4) Read constitution and live ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ  ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು

5 / 5

5) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

Your score is

Leave a Comment