ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 08-10-2023 Current affairs in Kannada 08-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 08-10-2023 Current affairs in Kannada 08-10-2023

0%

Current affairs in Kannada 08-10-2023

1 / 7

1) ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏಷ್ಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (PATA) ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾರ್ಟ್ 2023 ರ ಅತಿಥೇಯ ದೇಶ ಯಾವುದು

2 / 7

2) ಕಿರಣ್ ಬಲಿಯಾನ್ (Kiran Baliyan) 72 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪದಕವನ್ನು ಯಾವ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು

3 / 7

3) ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ $100 ಶತಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

4 / 7

4) ನಬಾರ್ಡ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (BSE) ನಲ್ಲಿ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು’ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರುಹಣಕಾಸು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

5 / 7

5) ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಶೃಂಗಸಭೆ’ಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ

6 / 7

6) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ RBI ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ?

7 / 7

7) ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕ್ ಚುರ್ಪಿಗೆ (Yak milk) ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನೀಡಿದೆ?

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 08-10-2023 Current affairs in Kannada 08-10-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 08-10-2023 Current affairs in Kannada 08-10-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 08-10-2023 Current affairs in Kannada 08-10-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 08-10-2023 Current affairs in Kannada 08-10-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 08-10-2023 Current affairs in Kannada 08-10-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 08-10-2023 Current affairs in Kannada 08-10-2023Best Book list

Leave a Comment