Current affairs in Kannada 09-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 09-09-2023 Pracalita ghaṭanegaḷu 09-09-2023


0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 09-09-2023

1 / 10

1) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ” ಮೂನ್ ಸ್ನೈಪರ್ ” ಎನ್ನುವ ಲ್ಯಾಂಡರ್  ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು

2 / 10

2) ಭಾರತದ ಮೊದಲ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು

3 / 10

3) ಭಾರತದ ಮೊದಲ UPI-ATM ಅನ್ನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

4 / 10

4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ 25 ಅಡಿ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

5 / 10

5) ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯ ಹೆಸರೇನು

6 / 10

6) ದೇಶದ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ  ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಲಯವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು

7 / 10

7) ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಟರಾಜನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ

8 / 10

8) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ  (shiprocket) ಷಿಪ್ರೊಕೆಟ್  ” E-ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ” ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ

9 / 10

9) ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

10 / 10

10) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ ( World Physical Therapy Day ) ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Your score is


Ask a Question

Click here

Important Links
Current affairs in Kannada 09-09-2023Question Papers
Current affairs in Kannada 09-09-2023Online Exams
Current affairs in Kannada 09-09-2023Current Affairs in Kannada
Current affairs in Kannada 09-09-2023Essays
Current affairs in Kannada 09-09-2023Syllabus
Current affairs in Kannada 09-09-2023Best Book list

Leave a Comment