ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 09-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 09-10-2023 Current affairs in Kannada 09-10-2023

0%

Current affairs in Kannada 09-10-2023

1 / 6

1) ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದೆ

2 / 6

2) ಯಾವ ದೇಶವು ರಷ್ಯಾದ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಗುಂಪನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ

3 / 6

3) ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ (GMT) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್

4 / 6

4) ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1906 ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು

5 / 6

5) ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಯಾವ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು

6 / 6

6) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗಂಗಾನದಿಯ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜಲಚರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 09-10-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 09-10-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 09-10-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 09-10-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 09-10-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 09-10-2023Best Book list

Leave a Comment