ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 10-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 10-10-2023 Current affairs in Kannada 10-10-2023

0%

Current affairs in Kannada 10-10-2023

1 / 7

1) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶವು ಯುರೋಪಿನ ಮೊದಲ ಮರುಬಳಕೆಯ ರಾಕೆಟ್ ‘ಮಿಯುರಾ 1’ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ

2 / 7

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸ್ಸಾದ್ (Mossad) ಇದು ಒಂದು

3 / 7

3) ವೇಗದ, ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಪರ್ (Project Kuiper ) ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ

4 / 7

4) 16 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮತ್ತು ಪೋಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, cOcOn ಅನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ

5 / 7

5) ಬಿಹಾರದ ನಂತರ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು

6 / 7

6) ಯಾವ ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಐರನ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್ (Operation Iron Swords) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು

7 / 7

7) ಇಸ್ರೋದ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಿಷನ್-1 (TV-D1) ಯಾವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 10-10-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 10-10-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 10-10-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 10-10-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 10-10-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 10-10-2023Best Book list

Leave a Comment