ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 15-09-2023 Current affairs in Kannada 15-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 15-09-2023 Current affairs in Kannada 15-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 15-09-2023

1 / 5

1) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ‘ಡೇನಿಯಲ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ

2 / 5

2) ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು

3 / 5

3) ತಡೆರಹಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ‘ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್’ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

4 / 5

4) ಯಾವ ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -ಹರೈಸನ್ ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ

5 / 5

5) ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ 108 ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Your score is

Important Links
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 15-09-2023 Current affairs in Kannada 15-09-2023Question Papers
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 15-09-2023 Current affairs in Kannada 15-09-2023Online Exams
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 15-09-2023 Current affairs in Kannada 15-09-2023Current Affairs in Kannada
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 15-09-2023 Current affairs in Kannada 15-09-2023Essays
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 15-09-2023 Current affairs in Kannada 15-09-2023Syllabus
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 15-09-2023 Current affairs in Kannada 15-09-2023Best Book list

Leave a Comment