ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-09-2023 Current affairs in Kannada 17-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-09-2023 Current affairs in Kannada 17-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 17-09-2023

1 / 5

1) ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ

2 / 5

2) G-20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅರಕು ಕಾಫಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ

3 / 5

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ’ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ

4 / 5

4) ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ತೂಗು ಸೇತುವೆಯ ಹೆಸರೇನು

5 / 5

5) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ “ಡೇನಿಯಲ್ “ಎಂಬ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು

Your score is

Important Links
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-09-2023 Current affairs in Kannada 17-09-2023Question Papers
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-09-2023 Current affairs in Kannada 17-09-2023Online Exams
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-09-2023 Current affairs in Kannada 17-09-2023Current Affairs in Kannada
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-09-2023 Current affairs in Kannada 17-09-2023Essays
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-09-2023 Current affairs in Kannada 17-09-2023Syllabus
ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 17-09-2023 Current affairs in Kannada 17-09-2023Best Book list

Leave a Comment