ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ದಿನಾಂಕ 19-10-2023 ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು KAS, PSI, PDO, CTI, PC, FDA, SDA, SSC, RRB, Banking ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ . ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ 19-10-2023 ಬರೆಯಲು Start ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

0%

Current affairs in Kannada 19-10-2023

1 / 6

1) ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ?

2 / 6

2) 8ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಮ್ಮೇಳನ 2023 ರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು?

3 / 6

3) ‘ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ 2022’ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಿವಶಂಕರಿ ಅವರು ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರು?

4 / 6

4) ‘ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ’ವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

5 / 6

5) ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್’ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದೆ?

6 / 6

6) ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಟ್ರೇಡಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ?

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 19-10-2023ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

Leave a Comment