Current affairs in Kannada 21-08-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 21-08-2023 Pracalita ghaṭanegaḷu 21-08-2023


0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 21-08-2023

1 / 5

1) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ CJI ಯಾಗಿರುವ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದು

2 / 5

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ

3 / 5

3) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವೈಫಲವಾದ ರಷ್ಯಾದ ನೌಕೆಯ ಹೆಸರೇನು

4 / 5

4) ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು

5 / 5

5) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಅಪ್ಪು ಯೋಜನೆಯು

Your score is


Current affairs in Kannada 21-08-2023 Pracalita ghaṭanegaḷu 21-08-2023

Ask a Question

Click here

Current affairs in Kannada 21-08-2023Question Papers

Current affairs in Kannada 21-08-2023Online Exams

Current affairs in Kannada 21-08-2023Current Affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 21-08-2023Essays

Current affairs in Kannada 21-08-2023Syllabus

Current affairs in Kannada 21-08-2023Best Book list

Leave a Comment