ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 21-09-2023 Current affairs in Kannada 21-09-2023

Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 21-09-2023 Current affairs in Kannada 21-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 21-09-2023

1 / 7

1) IIT ಕಾನ್ಸುರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ

2 / 7

2) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಹೆಲ್ತ್ ಎಟಿಎಂ’ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

3 / 7

3) ‘ಆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್’ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

4 / 7

4) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ನಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ?

5 / 7

5) ಡೌನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಫೈನರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

6 / 7

6) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ 3.0 ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು

7 / 7

7) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ’ಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 21-09-2023 Current affairs in Kannada 21-09-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 21-09-2023 Current affairs in Kannada 21-09-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 21-09-2023 Current affairs in Kannada 21-09-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 21-09-2023 Current affairs in Kannada 21-09-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 21-09-2023 Current affairs in Kannada 21-09-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 21-09-2023 Current affairs in Kannada 21-09-2023Best Book list

Leave a Comment