ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-09-2023 Current affairs in Kannada 22-09-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-09-2023 Current affairs in Kannada 22-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 22-09-2023

1 / 5

1) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪುರೋಹಿತರ(ಪ್ರೀಸ್ಟ್) ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

2 / 5

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

3 / 5

3) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ

4 / 5

4) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶವು ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು(ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು) ರಫ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

5 / 5

5) 2024ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯಾರು

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-09-2023 Current affairs in Kannada 22-09-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-09-2023 Current affairs in Kannada 22-09-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-09-2023 Current affairs in Kannada 22-09-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-09-2023 Current affairs in Kannada 22-09-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-09-2023 Current affairs in Kannada 22-09-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-09-2023 Current affairs in Kannada 22-09-2023Best Book list

Leave a Comment