ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ದಿನಾಂಕ 22-10-2023 ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು KAS, PSI, PDO, CTI, PC, FDA, SDA, SSC, RRB, Banking ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ . ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ 22-10-2023 ಬರೆಯಲು Start ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

0%

Current affairs in Kannada 22-10-2023

1 / 6

1) ‘ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನ 2023’ ಥೀಮ್ ಏನು?

2 / 6

2) 4,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸೇಂಟ್-ಬೆಲೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು?

3 / 6

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ‘ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ವಿಷನ್ 2047’ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

4 / 6

4) ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಅಗ್ಗದ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ’ (‘High Cost of Cheap Water’ Report’) ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ?

5 / 6

5) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ‘APAR’ ಖಾತೆ ನೋಂದಣಿಯು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

6 / 6

6) ಬ್ರಹ್ಮಸ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಯಾವ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು?

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 22-10-2023ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

Leave a Comment