ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 23-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ದಿನಾಂಕ 23-10-2023 ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು KAS, PSI, PDO, CTI, PC, FDA, SDA, SSC, RRB, Banking ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ . ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ 23-10-2023 ಬರೆಯಲು Start ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

0%

Current affairs in Kannada 23-10-2023

1 / 5

1) ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ 2023 ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

2 / 5

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಮುನ್ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

3 / 5

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ

4 / 5

4) ಮಹಾನವಮಿ ಅಥವಾ ದಸರಾ ದಿಬ್ಬವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು

5 / 5

5) ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪ ಮೌಲ್ಯವೆಂದರೆ…….?

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 23-10-2023ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

Leave a Comment