ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-09-2023 Current affairs in Kannada 25-09-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-09-2023 Current affairs in Kannada 25-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 25-09-2023

1 / 5

1) ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ‘ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳು’ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ

2 / 5

2) ‘ಬಿಮಾ ಸುಗಮ’ ಎಂಬ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

3 / 5

3) ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಜಾಗ್’ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿತು

4 / 5

4) ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ  ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು

5 / 5

5) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಚೌಸತ್ ಯೋಗಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ನಲ್ಲಿದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-09-2023 Current affairs in Kannada 25-09-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-09-2023 Current affairs in Kannada 25-09-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-09-2023 Current affairs in Kannada 25-09-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-09-2023 Current affairs in Kannada 25-09-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-09-2023 Current affairs in Kannada 25-09-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 25-09-2023 Current affairs in Kannada 25-09-2023Best Book list

Leave a Comment