ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 26-10-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ದಿನಾಂಕ 26-10-2023 ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು KAS, PSI, PDO, CTI, PC, FDA, SDA, SSC, RRB, Banking ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ . ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ 26-10-2023 ಬರೆಯಲು Start ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

0%

Current affairs in Kannada 26-10-2023

1 / 5

1) ವನ್ಯಜೀವಿ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ವರ್ಷ

2 / 5

2) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

3 / 5

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕಾನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ?

4 / 5

4) ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜರ್ (ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಐ) ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ?

5 / 5

5) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಸವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 26-10-2023ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

1 thought on “ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 26-10-2023”

Leave a Comment