ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 28-09-2023 Current affairs in Kannada 28-09-2023

Current affairs in Kannada
Current affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 28-09-2023 Current affairs in Kannada 28-09-2023

0%

Current affairs in Kannada 28-09-2023

1 / 7

1) ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು

2 / 7

2) ತಾಮಿರಪಾಣಿ ನದಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

3 / 7

3) ‘ವಿಂಡೆರ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ 2023 ಸಮ್ಮಿಟ್’ ನ (‘Windergy India 2023 Summit’) ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತೀಯ ನಗರ ಯಾವುದು

4 / 7

4) ನಾಗೊರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ

5 / 7

5) ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಯವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ

6 / 7

6) ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟ ಏನು

7 / 7

7) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತದೆ

Your score is

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 28-09-2023 Current affairs in Kannada 28-09-2023Question Papers

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 28-09-2023 Current affairs in Kannada 28-09-2023Online Exams

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 28-09-2023 Current affairs in Kannada 28-09-2023Current Affairs in Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 28-09-2023 Current affairs in Kannada 28-09-2023Essays

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 28-09-2023 Current affairs in Kannada 28-09-2023Syllabus

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 28-09-2023 Current affairs in Kannada 28-09-2023Best Book list

Leave a Comment