Current affairs in Kannada 30-08-2023

4.9/5 - (37 votes)
Current Affairs in Kannada
Current Affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 30-08-2023 Pracalita ghaṭanegaḷu 30-08-2023


0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 30-08-2023

1 / 5

1) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ

2 / 5

2) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ‘‘Code Llama’ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ?

3 / 5

3) ಧೋಲ್ಪುರ್-ಕರೌಲಿಯು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ?

4 / 5

4) 3D ಮುದ್ರಿತ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು

5 / 5

5) ಈ ಬಾರಿಯ ( 2023 ) ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುವರು

Your score is


Current affairs in Kannada 30-08-2023 Pracalita ghaṭanegaḷu 30-08-2023

Ask a Question

Click here

Current affairs in Kannada 30-08-2023Question Papers

Current affairs in Kannada 30-08-2023Online Exams

Current affairs in Kannada 30-08-2023Current Affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 30-08-2023Essays

Current affairs in Kannada 30-08-2023Syllabus

Current affairs in Kannada 30-08-2023Best Book list

Leave a Comment