Current affairs in Kannada 03-08-2023

Current affairs in Kannada 03-08-2023
Current affairs in Kannada 03-08-2023

Current affairs in Kannada 03-08-2023 GK Today in Kannada 03-08-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 03-08-2023

0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 03-08-2023

1 / 5

1) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಂಚಿನ ಯುಗದ ಬಾಣದ ತಲೆಯ ಭಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ

2 / 5

2) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೋಷ್ ಪಾಲಿನೋ ಗೋಮ್ಸ್ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ

3 / 5

3) ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಗಡ್ಡಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕೊಲಿ, ಪದ್ದರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಹಾರಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ST) ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ

4 / 5

4) ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು

5 / 5

5) ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹಸಿರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು

Your score is

Leave a Comment