Current affairs in Kannada 04-08-2023

Current affairs in Kannada 04-08-2023
Current affairs in Kannada 04-08-2023

Current affairs in Kannada 04-08-2023 GK Today in Kannada 04-08-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 04-08-2023

0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 04-08-2023

1 / 5

1) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದ Mankurad Mango 🥭 ಉತ್ಪನ್ನವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಾಗಿದೆ

2 / 5

2) ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃಷಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

3 / 5

3) ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ಏಕೈಕ ಗಗನ ನೌಕೆ ಯಾವುದು

4 / 5

4) ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದದ ಅನುಪಾತ ಏನು

5 / 5

5) ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೈಕ್ರಾನ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ

Your score is

Leave a Comment