Current affairs in Kannada 05-08-2023

Current affairs in Kannada 05-08-2023
Current affairs in Kannada 05-08-2023

Current affairs in Kannada 05-08-2023 GK Today in Kannada 05-08-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 05-08-2023

0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 05-08-2023

1 / 5

1) ಹಿರೋಶಿಮಾ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

2 / 5

2) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಂಧನ ಘಟಕವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು

3 / 5

3) ಭಾರತದ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 13ನೇ ಮಹಾರತ್ನ ಕಂಪನಿ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ

4 / 5

4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (NTA) ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರೇನು

5 / 5

5) ಮಸ್ತ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಇ-ಆಟೋರಿಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

Your score is

Leave a Comment