Current affairs in Kannada 24-07-2023

Current affairs in Kannada 24-07-2023 GK Today in Kannada 24-07-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 24-07-2023

Current affairs in Kannada 24-07-2023
Current affairs in Kannada 24-07-2023
0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 24-07-2023

1 / 5

1) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ CM ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು

2 / 5

2) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ UPI ಸೇವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿವೆ

3 / 5

3) ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ

4 / 5

4) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಕ್ತ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

5 / 5

5) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ‘ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ’ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ?

Your score is

Leave a Comment