Current affairs in Kannada 26-07-2023

Current affairs in Kannada 26-07-2023 GK Today in Kannada 26-07-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 26-07-2023

Current affairs in Kannada 26-07-2023
Current affairs in Kannada 26-07-2023
0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 26-07-2023

1 / 6

1) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಕೆಟ್ ಅಯಾನು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರಂದ್ರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ

2 / 6

2) PTCL ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2023 ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

3 / 6

3) DS-SAR ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

4 / 6

4) ಜಾಗತಿಕ ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಉಪಕ್ರಮದ ಹೆಸರೇನು

5 / 6

5) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಯಾವುದು

6 / 6

6) ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Your score is

Leave a Comment