Current affairs in Kannada 28-07-2023

Current affairs in Kannada 28-07-2023 GK Today in Kannada 28-07-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 28-07-2023

Current affairs in Kannada 28-07-2023
Current affairs in Kannada 28-07-2023
0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 28-07-2023

1 / 7

1) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು

2 / 7

2) ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು

3 / 7

3) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ

4 / 7

4) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ

5 / 7

5) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು

6 / 7

6) ಭಾರತೀಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ 25 ನೇ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (DG) ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

7 / 7

7) ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶ ಯಾವುದು

Your score is

Leave a Comment