Current affairs in Kannada 30-07-2023

Current affairs in Kannada 30-07-2023 GK Today in Kannada 30-07-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 30-07-2023

Current affairs in Kannada 30-07-2023
Current affairs in Kannada 30-07-2023
0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 30-07-2023

1 / 5

1) ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ

2 / 5

2) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23ರ ಲ್ಲಿ ಜನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು

3 / 5

3) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ

4 / 5

4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ Akira ಎಂಬುದು ಏನು

5 / 5

5) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾವ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು

Your score is

Leave a Comment