Current affairs in Kannada 31-07-2023

Current affairs in Kannada 31-07-2023
Current affairs in Kannada 31-07-2023

Current affairs in Kannada 31-07-2023 GK Today in Kannada 31-07-2023 PC, PSI, KAS, IAS, FDA, SDA, PDO, SDAA, Group-c, RRB, SSC etc Exams Current affairs in Kannada 31-07-2023

0%
Current affairs in Kannada

Current affairs in Kannada 31-07-2023

1 / 5

1) ಭಾರತ್ ಮಂಟಪಂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು

2 / 5

2) ವಿಶ್ವ ರೇಂಜರ್ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

3 / 5

3) ಎಸ್‌ಬಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ 2027ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

4 / 5

4) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು

5 / 5

5) ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು

Your score is

Leave a Comment