55+ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada 2023

Ganesh chaturthi wishes in kannada Ganapati wishes in Kannada ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು “ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ” “ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ”

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಹಿಂದುಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಕನ್ನಡ, ಮಲೆಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಗರ್, ಪಿಳ್ಳೈಯ್ಯಾರ್ ಮತ್ತು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕುಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಗಣೇಶನ ಹೆಸರಿನೊಡನೆ “ಶ್ರೀ” ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

“ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ| ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರೂ ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ||”

Vakratunda Maha-Kaaya Surya-Kotti Samaprabha

Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvadaa

“ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ”

ಈ ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ

Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ಓಂ ಏಕದಂತಯ ವಿದ್ಧಮಹೇ, ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ, ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Om Ekadantaya Viddhamahe, Vakratundaya Dhimahi, Tanno Danti Prachodayat

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

“ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ಥಜಂಭೂಫಲ ಚಾರೂಭಕ್ಷಣಂ|

ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಕಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ|”

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ಓಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕಾಯ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತ್ರೇ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ಪ್ರಶಮನಾಯ ಸರ್ವ ರಾಜ್ಯ ವಶ್ಯಕರಣಾಯ ಸರ್ವಜನ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಆಕರ್ಷಣಾಯ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥

Om Namo Siddhi Vinayakaya Sarva kaarya kartrey Sarva vighna prashamnay Sarvarjaya Vashyakarnaya Sarvajan Sarvastree Purush Aakarshanaya Shreeng Om Swaha.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು

 • ಅಮೇಯ (ಸಂಸ್ಕೃತ: अमेय), – ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದವನು
 • ಅನಂಗಪೂಜಿತ (ಸಂಸ್ಕೃತ: आनंगपूजीता), ಆಕಾರವಿಲ್ಲದವನು
 • ಓಂಕಾರ (ಸಂಸ್ಕೃತ: ॐ कार), the ಓಂ- ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು
 • ಬಾಲಚಂದ್ರ (ಸಂಸ್ಕೃತ: बालचंदृ), ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನು
 • ಚಿಂತಾಮಣಿ (ಸಂಸ್ಕೃತचिंतामणि/चिन्तामणि), ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನು
 • ಗಜಕರ್ಣ (ಸಂಸ್ಕೃತ: गजकर्ण), ಆನೆಯ ಕಿವಿಯಂತೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು
 • ಗಜಾನನ (ಸಂಸ್ಕೃತ: गजानन्), ಆನೆಯ ತಲೆಹೊಂದಿದವನು
 • ಗಜವದನ,(ಸಂಸ್ಕೃತ :गजवदन्) ಆನೆಯಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವನು
 • ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಂಸ್ಕೃತ: गणध्यक्शमा), ಗಣಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾಯಕನಾದವನು
 • ಗಣಪತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: गणपती), ಗಣಗಳ ಒಡೆಯನಾದವನು
 • ಗಣನಾಯಕ, (ಸಂಸ್ಕೃತ: गणनायक्), ಗಣಗಳ ನಾಯಕ
 • ಏಕದಂತ (ಸಂಸ್ಕೃತ: एकदंत), ಒಂದೇ ದಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು
 • ಲಂಬೋದರ (ಸಂಸ್ಕೃತ: लंबोदर), ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು
 • ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ,(ಸಂಸ್ಕೃತ:मूषिक वाहन), ಇಲಿಯನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡವನು
 • ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ,(ಸಂಸ್ಕೃತ: शूर्पकर्ण), ಅಗಲವಾದ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು
 • ಸುಮುಖ (ಸಂಸ್ಕೃತ: सुमुख), ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವುಳ್ಳವನು
 • ವಕ್ರತುಂಡ (ಸಂಸ್ಕೃತ: वक्रतुंड), ಮುರಿದ ದಂತವುಳ್ಳವನು (ಡೊಂಕಾದ ಸೊಂಡಿಲು ಉಳ್ಳವನು)
 • ವಿಘ್ನಹರ್ತ (ಸಂಸ್ಕೃತ: विघ्नहर्त), ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು
 • ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ,(ಸಂಸ್ಕೃತ: विघ्न विनाशक), ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನು
 • ವಿಘ್ನೇಶ ಅಥವಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ (ಸಂಸ್ಕೃತ: विग्णेशवर), ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು
 • ವಿಕಟ (ಸಂಸ್ಕೃತ: विकट), ವಿಲಕ್ಷಣ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು
 • ವಿನಾಯಕ, (ಸಂಸ್ಕೃತ विनायक), ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು
 • ವಿಶ್ವಧರ (ಸಂಸ್ಕೃತ:विश्वधर), ಅಥವಾ ಜಗದೋದ್ಧಾರ(ಸಂಸ್ಕೃತ: जगदॊद्धार), ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನು
 • ವಿಶ್ವವಂತ(ಸಂಸ್ಕೃತ: विश्ववंत) ಅಥವಾ ಜಗನ್ನಾಥ(ಸಂಸ್ಕೃತ: जगन्नाथ), ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರ ವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ॥

ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ , ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ, ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ ॥

Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Vara Varad Sarvajanjanmay Vashamanaye Swaha

Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat

Om Shanti Shanti Shanti

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ, ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ಓಂ ಗಮ್ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುಭಾಂದವರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಶ್ರೀಗಣೇಶ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲಿ.

Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada
Ganesh chaturthi wishes in kannada

FAQ Ganesh Festival

When ganpati festival started in 2023?

Monday, 18 September, 2023

Leave a Comment