ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Geography Online Exam in Kannada-1

Geography Online Exam in Kannada
Geography Online Exam in Kannada

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Geography Online Exam in Kannada-1

0%

Geography Online Exam in Kannada-1

10 Questions and 10 Marks

1 / 10

1) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿಯಾವುವು ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು

i. ಬಂಡಿಪುರ
ii. ಭದ್ರ
iii. ನಾಗರಹೊಳೆ
iv. ಅನ್ಸಿ
V. ಕುದ್ರೆಮುಖ

2 / 10

2) ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯು, ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

3 / 10

3) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲ

4 / 10

4) ಕೂಡಲಸಂಗಮ, ಯಾವ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ

5 / 10

5) ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ನದಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

6 / 10

6) ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ?

 

ಈ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆ(ಗ್ರೆಸ್)ಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 

ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (ಹೂಮ್‌ಸ್) ಕೊಳೆತವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹಗುರ, ತೆಳುವಾದ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಇದರ ತೇವಾಂಶ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ.

7 / 10

7) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ, ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲೆಯ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

8 / 10

8) ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮೈಸೂರು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿ’ ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ಷ

9 / 10

9) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಘಾಟ್/ಘಟ್ಟಗಳು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ (ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ)

10 / 10

10) ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ

i. ಪ್ರವಾಹಗಳು
ii. ಚಂಡಮಾರುತಗಳು
iii. ಭೂಕುಸಿತಗಳು
iv. ಸಮುದ್ರ ಸವೆತ

Your score is

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Geography Online Exam in Kannada-1Question Papers

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Geography Online Exam in Kannada-1Online Exams

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Geography Online Exam in Kannada-1Current Affairs in Kannada

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Geography Online Exam in Kannada-1Essays

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Geography Online Exam in Kannada-1Syllabus

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 Geography Online Exam in Kannada-1Best Book list

Leave a Comment