GK Quiz in Kannada-12

GK Quiz in Kannada
GK Quiz in Kannada

GK Quiz in Kannada-12 GK ಕ್ವಿಜ್–12 ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಜಿಕೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 10 ಅಂಕಗಳು

GK Quiz in Kannada-12

1 / 10

1) ಚೇನಾಬ್ ಯಾವ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ

2 / 10

2) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿವೆ

3 / 10

3) ಆಯುಷ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಆಯುಷನ ತಾಯಿ ಅವನ ತಂದೆಗಿಂತ 5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು ಆದರೆ 10 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮದುವೆಯಾದರು

4 / 10

4) ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಅಲ್ಲ

5 / 10

5) ಪೋಲಿಸ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನ (police commemoration day) ವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

6 / 10

6) ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ  12:30::14:?

7 / 10

7) ವೋಲ್ಟಾ ಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

8 / 10

8) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ

9 / 10

9) ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

10 / 10

10) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಕೊಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ

Your score is

Leave a Comment