GK Online Exam in Kannada-1

Online Exam in Kannada
Online Exam in Kannada

GK Online Exam in Kannada-1 Questions 100 Marks 100 most important general knowledge questions in Kannada

0%
Online Exam In Kannada

Online Exam-1 in kannada

1 / 100

1) ಬಿರ್ಜು ಮಹಾರಾಜ್ ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ

2 / 100

2) ಅಕ್ಷಾಂಶದ (Latitude) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ

3 / 100

3) ಬದರಿನಾಥ ಯಾವ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ

4 / 100

4) ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕರು ಯಾರು

5 / 100

5) ಚೌಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಂಬಕೋನಗಳಿವೆ (right angles)

6 / 100

6) ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು 48 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು ಅವನು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ

7 / 100

7) ‘Sudden Death’ ಈ ಪದವು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು

8 / 100

8) ಅರೇಕಾನೆಟ್ ವಲಯ (areca-nut sector) ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನಾ  ಟ್ಯಾಗ್ (geographic indication tag) ಪಡೆದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು

9 / 100

9) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಲು ಷರತ್ತು  (Condition) ಅಲ್ಲ

10 / 100

10) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಯಾವ ಔಟ್ ಪುಟ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

11 / 100

11) ಧ್ವನಿಯ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು (amplitude of sound) ಅಳೆಯುವ ಘಟಕ

12 / 100

12) ಪೊಲೀಸ್ ಚಾಲನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ (Police driving and maintenance school)

13 / 100

13) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜವಂಶವು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ

14 / 100

14) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮದ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

15 / 100

15) ಪ್ರದೇಶವಾರು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು

16 / 100

16) ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ / ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತು

17 / 100

17) ಕೈಲಾಸ್ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಮುಖಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 23 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 30 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ 25 ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 55 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 40 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಿಂದ ಅವನು ಈಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ

18 / 100

18) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

19 / 100

19) ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ, ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ ಮೂಲ ಹೆಸರು

20 / 100

20) ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

21 / 100

21) ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದಾಗಿದೆ

22 / 100

22) ಇವರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಮಸೂದೆ (Money bill) ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

23 / 100

23) ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೈಲು ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

24 / 100

24) ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶವು ಸೂಫಿಸಂ ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ

25 / 100

25) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ‘Shenya Mairi’ ಯನ್ನು ಸ್ಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ

26 / 100

26) ಯಾರ ಜನನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸದ್ಭಾವನ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಮರಣ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

27 / 100

27) ನೀತಿ ಆಯೋಗ (NITI Aayoga) ದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

28 / 100

28) ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡು ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ

29 / 100

29) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವ (RAM) ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಮೋರಿ ಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು

30 / 100

30) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್

31 / 100

31) ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಯನ್ನು ಮೊದಲು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು

32 / 100

32) ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ (chlorophyll) ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಲೇಟ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಹವಿದೆ

33 / 100

33) ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು

34 / 100

34) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರವು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

35 / 100

35) ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

36 / 100

36) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು

37 / 100

37) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

38 / 100

38) A ಯು B ನ ಸಹೋದರಿ, C ಯು B ನ ತಾಯಿ, D ಯು C ಯ ತಂದೆ, E ಯು D ನ ತಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ A ಹೇಗೆ D ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾನೆ

39 / 100

39) ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು

40 / 100

40) ಎಲ್ಲೋರಾ ದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು

41 / 100

41) ಹಂಪಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ

42 / 100

42) 1983 ರಲ್ಲಿ ‘ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ’  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿತು

43 / 100

43) ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು

44 / 100

44) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು

45 / 100

45) ಸಾರ್ಕ್ (SAARC) ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ

46 / 100

46) KSRP ಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

47 / 100

47) ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಓಜೋನ್ ಗಳೂ

48 / 100

48) ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಯಾವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಯೂತ್ ಕೋ ಲ್ಯಾಬ್ (youth co lab)  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ

49 / 100

49) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

50 / 100

50) B.C ರಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

51 / 100

51) ಚೇನಾಬ್ ಯಾವ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ

52 / 100

52) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿವೆ

53 / 100

53) ಆಯುಷ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಆಯುಷನ ತಾಯಿ ಅವನ ತಂದೆಗಿಂತ 5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು ಆದರೆ 10 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮದುವೆಯಾದರು

54 / 100

54) ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಅಲ್ಲ

55 / 100

55) ಪೋಲಿಸ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನ (police commemoration day) ವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

56 / 100

56) ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ  12:30::14:?

57 / 100

57) ವೋಲ್ಟಾ ಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

58 / 100

58) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ

59 / 100

59) ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

60 / 100

60) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಕೊಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ

61 / 100

61) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಮಲ್ಲಪುರಂನ ರಥವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವಂಶವು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ

62 / 100

62) ಟೀ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೋಹಗಳು ಇತರ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ

63 / 100

63) ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗವೂ ಪಂಚಾಯತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ

64 / 100

64) ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಯಾವುದರ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು

65 / 100

65) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು

66 / 100

66) ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ

67 / 100

67) ಯಾವ ಸಮುದ್ರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ

68 / 100

68) ಇಸ್ರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯ (ISRO master control facility) ಎಲ್ಲಿದೆ

69 / 100

69) ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ವರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ವಧುಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕನ್ಯಾ ವಿವಾಹ / ನಿಕಾಹ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹51000 ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ

70 / 100

70) ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿಯ (world wildlife fund) ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ

71 / 100

71) ನಿಯಾಸಿನ್, ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು

72 / 100

72) ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

73 / 100

73) ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಬಾಕ್ಸರ್ ಯಾರು

74 / 100

74) ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

75 / 100

75) ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಶಾನ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ?

76 / 100

76) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕ ‘ ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ‘ ಬರೆದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು

77 / 100

77) ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 50% ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು

78 / 100

78) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

79 / 100

79) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ

80 / 100

80) ಪಶ್ಮೀನಾ ಶಾಲು (Pashmina Shawl) ಯಾವ ಕೂದಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

81 / 100

81) ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಶಬ್ದವು ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

82 / 100

82) ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು

83 / 100

83) ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

84 / 100

84) ವಿಜಯಪುರ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು

85 / 100

85) 1956 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು

86 / 100

86) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ (district police organisation)  ಭಾಗವಲ್ಲ

87 / 100

87) ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 80% ನೀರು ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 20% ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 100 KG ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಣಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

88 / 100

88) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ ಡಾಕುಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಪಾಲ್ಟ್  ಫೈಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಏನು

89 / 100

89) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

90 / 100

90) ಕಬ್ಬಿಣವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ತೂಕವೂ

91 / 100

91) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2019 ನ್ನು ಯಾರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು

92 / 100

92) ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

93 / 100

93) ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ

94 / 100

94) ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು

95 / 100

95) ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 4 ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು

96 / 100

96) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಧಾನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿದೆ

97 / 100

97) ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎಸ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

98 / 100

98) ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಜುರಾಹೋ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ

99 / 100

99) ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

100 / 100

100) ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿ ಯಾರು

Your score is

GK Online Exam in Kannada-1Question Papers

GK Online Exam in Kannada-1Online Exams

GK Online Exam in Kannada-1Essays

GK Online Exam in Kannada-1Syllabus

GK Online Exam in Kannada-1Best Book list

2 thoughts on “GK Online Exam in Kannada-1”

Leave a Comment