PC Online Exams in Kannada

PC Online Exams in Kannada
PC Online Exams in Kannada
  • PC Online Exam in Kannada 10-12-2023 ದಿನಾಂಕ 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ.
  • ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ

PC Online Exam in Kannada 10-12-2023 (Kalyan Karnataka Civil Police Constable)

PC Online Exam in Kannada 10-12-2023

1 / 100

1) ಫೋಟಾನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ

2 / 100

2) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ರನುಲೋಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ

3 / 100

3) ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೋಡಿಯ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಸಾಯನಿಕ ಬಂಧವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

4 / 100

4) ಓಝೋನ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ

5 / 100

5) ಮರೀಚಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದರ ಪರಿಣಾಮ

6 / 100

6) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ.

7 / 100

7) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಃಸ್ರಾವ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ

8 / 100

8) ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ಎಷ್ಟು

9 / 100

9) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು

10 / 100

10) ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಯಾವ ಅಯಾನನ್ನು (ion) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

11 / 100

11) ಸರಿಯಾದುದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿ

12 / 100

12) ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು

13 / 100

13) 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

14 / 100

14) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್‌ ಹಣ್ಣು

15 / 100

15) ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏಕಸದಸ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

16 / 100

16) ಸರಿಯಾದುದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿ.

17 / 100

17) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆವರ್ತಕ/ಸಾಮಯಿಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ

18 / 100

18) ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯವು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅನುಮೋದನೆ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

19 / 100

19) LiDAR ಎಂಬುದು

20 / 100

20) ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯೋಸಿಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

21 / 100

21) ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು

22 / 100

22) ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

23 / 100

23) ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಯಾವುದು

24 / 100

24) QZSS, NavIC, BeiDou ಇವುಗಳು

25 / 100

25) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು

26 / 100

26) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ

27 / 100

27) ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ.

28 / 100

28) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ

29 / 100

29) ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಸರಿ

30 / 100

30) ಆರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10 ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 50 ಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು

31 / 100

31) ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ದವು 35, ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು 74. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು

32 / 100

32) 17 x 4096 ಅನ್ನು 32 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಉಳಿದದ್ದು ಏನು

33 / 100

33) (10, 25, 30, 45, 50) ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು

34 / 100

34) ರಾಮ್, ಕಿಶನ್‌ಗಿಂತ ಹಿರಿಯ, ಮಂಜು, ಸಂತೋಷ್‌ಗಿಂತ ಕಿರಿಯ, ರಮೇಶ್ ಮಂಜುಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಆದರೆ ಕಿಶನ್‌ಗಿಂತ ಕಿರಿಯ. ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಿರಿಯರು

35 / 100

35) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ X ಕಂಬದ . ಎದುರಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಕಂಬದ ನೆರಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಅವನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. X ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ

36 / 100

36) ಹೇಳಿಕೆಗಳು.
ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆಯರು ಹಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ತಂದೆಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ದೀಪ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ?

37 / 100

37) ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ?
c, f, i, l, ?, r

38 / 100

38) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ

39 / 100

39) ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಬರೆದವರು

40 / 100

40) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು

41 / 100

41) PM ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

42 / 100

42) ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು

43 / 100

43) ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಯಾವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು/ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು

44 / 100

44) ನಿಮಗೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

45 / 100

45) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ದುರ್ವತ್ರನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

46 / 100

46) ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ರಾಮ್, ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

47 / 100

47) ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ

48 / 100

48) ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ಕಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ

49 / 100

49) ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು

50 / 100

50) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲೆಯ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ

51 / 100

51) ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಯಾವ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು

52 / 100

52) ಕಾಲರಾ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

53 / 100

53) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ

54 / 100

54) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲದ (ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲದ) ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲ

55 / 100

55) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

56 / 100

56) ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

57 / 100

57) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಉಷ್ಣವಲಯವು(Tropic of Cancer) ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ

58 / 100

58) “ಶುದ್ದೀಕರಣ ಆಚರಣೆ” ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು

59 / 100

59) ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು

60 / 100

60) 1891 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ದಿವಾನರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು

61 / 100

61) ಯಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಾಸ್ಕೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು

62 / 100

62) 2009 ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ

63 / 100

63) ಯಾರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದ ನಡುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಲಭೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

64 / 100

64) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಸೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಳುವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು

65 / 100

65) ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಅಮಾನವೀಯ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

66 / 100

66) 1914 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದಂಡು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿತು

67 / 100

67) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು

68 / 100

68) ChatGPT ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು

69 / 100

69) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಲ್ಲ

70 / 100

70) ಜುಲೈ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಲ್ಲದ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ರಫ್ತನ್ನು ಯಾವುದಕೋಸ್ಕರ ನಿಷೇಧಿಸಿತು

71 / 100

71) ಆರ್‌ಬಿಐ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಯಿ – ಸಗಟು (e₹-W) ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಯಿ – ರೀಟೇಲ್ (e₹-R) ಇವುಗಳು ಯಾವುದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

72 / 100

72) CERT-IN, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಕಿರಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಕಿರಾ ಒಂದು

73 / 100

73) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮತದಾರರ ವರ್ಗವಲ್ಲ

74 / 100

74) ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

75 / 100

75) ಕಳೆಗಳ ಸೋಂಕಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಜವುಗು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಯುನೌಕೆಯನ್ನು, CSIR-NAL ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

76 / 100

76) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಲ್ಲ

77 / 100

77) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ರ ರೋವರ್ ಪೇಲೋಡ್ ಯಾವುದು

78 / 100

78) ISTRAC, ಬೆಂಗಳೂರು ? – ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು

79 / 100

79) ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ/ವಿನಿಮಯದ ನಿಯಂತ್ರಕ

80 / 100

80) ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

81 / 100

81) ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು

82 / 100

82) ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

83 / 100

83) ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, 2023 ಅನ್ನು ಯಾವುದರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ

84 / 100

84) ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ

85 / 100

85) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ

86 / 100

86) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೂರದ ಅಳತೆಯಲ್ಲ

87 / 100

87) ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ

88 / 100

88) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಂದ್ರ/ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ

89 / 100

89) DRDO ತಯಾರುಪಡಿಸಿರುವ ‘ಮಾಯಾ’ ಏನು

90 / 100

90) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ

91 / 100

91) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು

92 / 100

92) RTI ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು

93 / 100

93) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ವೇಳೆಯು (ಗಂಟೆ)

94 / 100

94) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಯಾವ ದಿನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು

95 / 100

95) ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ECI ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ

96 / 100

96) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರವೇನು

97 / 100

97) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು

98 / 100

98) ನಿಪಾ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

99 / 100

99) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆದರ್ಶ ಅನಿಲ ಸಮೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ

100 / 100

100) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ

Your score is

Leave a Comment