GK quiz in kannada

general knowledge questions in kannada

GK quiz in kannada 300+ general knowledge questions kannada, GK question answer kannada, GK kannada question, GK kannada questions and answers, kannada quiz questions

GK quiz in kannada

1 / 328

1) ಬಿರ್ಜು ಮಹಾರಾಜ್ ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ

2 / 328

2) ಅಕ್ಷಾಂಶದ (Latitude) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ

3 / 328

3) ಬದರಿನಾಥ ಯಾವ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ

4 / 328

4) ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕರು ಯಾರು

5 / 328

5) ಚೌಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಂಬಕೋನಗಳಿವೆ (right angles)

6 / 328

6) ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು 48 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು ಅವನು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ

7 / 328

7) ‘Sudden Death’ ಈ ಪದವು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು

8 / 328

8) ಅರೇಕಾನೆಟ್ ವಲಯ (areca-nut sector) ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನಾ  ಟ್ಯಾಗ್ (geographic indication tag) ಪಡೆದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು

9 / 328

9) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಲು ಷರತ್ತು  (Condition) ಅಲ್ಲ

10 / 328

10) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಯಾವ ಔಟ್ ಪುಟ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

11 / 328

11) ಧ್ವನಿಯ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು (amplitude of sound) ಅಳೆಯುವ ಘಟಕ

12 / 328

12) ಪೊಲೀಸ್ ಚಾಲನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ (Police driving and maintenance school)

13 / 328

13) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜವಂಶವು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ

14 / 328

14) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮದ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

15 / 328

15) ಪ್ರದೇಶವಾರು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು

16 / 328

16) ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ / ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತು

17 / 328

17) ಕೈಲಾಸ್ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಮುಖಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 23 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 30 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ 25 ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 55 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 40 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಿಂದ ಅವನು ಈಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ

18 / 328

18) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

19 / 328

19) ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ, ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ ಮೂಲ ಹೆಸರು

20 / 328

20) ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

21 / 328

21) ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದಾಗಿದೆ

22 / 328

22) ಇವರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಮಸೂದೆ (Money bill) ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

23 / 328

23) ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೈಲು ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

24 / 328

24) ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶವು ಸೂಫಿಸಂ ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ

25 / 328

25) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ‘Shenya Mairi’ ಯನ್ನು ಸ್ಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ

26 / 328

26) ಯಾರ ಜನನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸದ್ಭಾವನ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಮರಣ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

27 / 328

27) ನೀತಿ ಆಯೋಗ (NITI Aayoga) ದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

28 / 328

28) ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡು ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ

29 / 328

29) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವ (RAM) ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಮೋರಿ ಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು

30 / 328

30) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್

31 / 328

31) ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಯನ್ನು ಮೊದಲು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು

32 / 328

32) ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ (chlorophyll) ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಲೇಟ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಹವಿದೆ

33 / 328

33) ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು

34 / 328

34) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರವು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

35 / 328

35) ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

36 / 328

36) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು

37 / 328

37) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

38 / 328

38) A ಯು B ನ ಸಹೋದರಿ, C ಯು B ನ ತಾಯಿ, D ಯು C ಯ ತಂದೆ, E ಯು D ನ ತಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ A ಹೇಗೆ D ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾನೆ

39 / 328

39) ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು

40 / 328

40) ಎಲ್ಲೋರಾ ದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು

41 / 328

41) ಹಂಪಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ

42 / 328

42) 1983 ರಲ್ಲಿ ‘ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ’  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿತು

43 / 328

43) ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು

44 / 328

44) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು

45 / 328

45) ಸಾರ್ಕ್ (SAARC) ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ

46 / 328

46) KSRP ಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

47 / 328

47) ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಓಜೋನ್ ಗಳೂ

48 / 328

48) ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಯಾವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಯೂತ್ ಕೋ ಲ್ಯಾಬ್ (youth co lab)  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ

49 / 328

49) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

50 / 328

50) B.C ರಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

51 / 328

51) ಚೇನಾಬ್ ಯಾವ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ

52 / 328

52) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿವೆ

53 / 328

53) ಆಯುಷ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಆಯುಷನ ತಾಯಿ ಅವನ ತಂದೆಗಿಂತ 5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು ಆದರೆ 10 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮದುವೆಯಾದರು

54 / 328

54) ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಅಲ್ಲ

55 / 328

55) ಪೋಲಿಸ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನ (police commemoration day) ವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

56 / 328

56) ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ  12:30::14:?

57 / 328

57) ವೋಲ್ಟಾ ಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

58 / 328

58) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ

59 / 328

59) ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

60 / 328

60) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಕೊಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ

61 / 328

61) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಮಲ್ಲಪುರಂನ ರಥವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವಂಶವು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ

62 / 328

62) ಟೀ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೋಹಗಳು ಇತರ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ

63 / 328

63) ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗವೂ ಪಂಚಾಯತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ

64 / 328

64) ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಯಾವುದರ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು

65 / 328

65) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು

66 / 328

66) ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ

67 / 328

67) ಯಾವ ಸಮುದ್ರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ

68 / 328

68) ಇಸ್ರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯ (ISRO master control facility) ಎಲ್ಲಿದೆ

69 / 328

69) ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ವರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ವಧುಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕನ್ಯಾ ವಿವಾಹ / ನಿಕಾಹ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹51000 ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ

70 / 328

70) ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿಯ (world wildlife fund) ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ

71 / 328

71) ನಿಯಾಸಿನ್, ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು

72 / 328

72) ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

73 / 328

73) ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಬಾಕ್ಸರ್ ಯಾರು

74 / 328

74) ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

75 / 328

75) ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಶಾನ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ?

76 / 328

76) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕ ‘ ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ‘ ಬರೆದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು

77 / 328

77) ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 50% ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು

78 / 328

78) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

79 / 328

79) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ

80 / 328

80) ಪಶ್ಮೀನಾ ಶಾಲು (Pashmina Shawl) ಯಾವ ಕೂದಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

81 / 328

81) ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಶಬ್ದವು ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

82 / 328

82) ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು

83 / 328

83) ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

84 / 328

84) ವಿಜಯಪುರ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು

85 / 328

85) 1956 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು

86 / 328

86) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ (district police organisation)  ಭಾಗವಲ್ಲ

87 / 328

87) ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 80% ನೀರು ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 20% ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 100 KG ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಣಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

88 / 328

88) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ ಡಾಕುಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಪಾಲ್ಟ್  ಫೈಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಏನು

89 / 328

89) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

90 / 328

90) ಕಬ್ಬಿಣವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ತೂಕವೂ

91 / 328

91) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2019 ನ್ನು ಯಾರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು

92 / 328

92) ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ

93 / 328

93) ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

94 / 328

94) ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು

95 / 328

95) ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 4 ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು

96 / 328

96) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಧಾನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿದೆ

97 / 328

97) ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿ ಯಾರು

98 / 328

98) ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

99 / 328

99) ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಜುರಾಹೋ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ

100 / 328

100) ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎಸ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

101 / 328

101) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ

102 / 328

102) ಕಲ್ಪನಾ ದತ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಘಟನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಸೇನ ರವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಯಿತು

103 / 328

103) ರಸ್ತ ಗೊಪ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು

104 / 328

104) 1857 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬರು ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

105 / 328

105) ಕಿವಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ

106 / 328

106) ಇಂಟರ್ ಪೋಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ

107 / 328

107) ಸುಂದರ್‍ಬನ್ಸ್’ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

108 / 328

108) ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್‍ಗಳನ್ನು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

109 / 328

109) ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ?

110 / 328

110) ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ವಿಫಲವಾದಾಗ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರದ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ

111 / 328

111) ಮೃತ ಸಮುದ್ರವು ಯಾವ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ?

112 / 328

112) ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಇರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

113 / 328

113) ಯಾವ ಖಂಡವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

114 / 328

114) ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಗರ ಯಾವುದು

115 / 328

115) ಯಾರನ್ನು Father Of Indian Space Programme ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಯುತ್ತದೆ?

116 / 328

116) World Red Cross Dayಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

117 / 328

117) ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ ಗಳು ಯಾವುವು

118 / 328

118) ಯಾರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು “ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ದಿನ” ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

119 / 328

119) ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಯಾವ ಮಾಪನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

120 / 328

120) ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ

121 / 328

121) ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ (Indian Coast Guard Academy) ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ

122 / 328

122) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಡೆಗಳು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

123 / 328

123) ಅಂಬಾರಿ ಸ್ವಪ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು

124 / 328

124) ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಇರುವ ಕ್ಷೀರಪಥದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಆಕಾರವೇನು

125 / 328

125) ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಇವರಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

126 / 328

126) ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

127 / 328

127) ವೈಫೈ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು

128 / 328

128) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಬಹುಮಾನ / ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ

129 / 328

129) ಗಾಂಜಾ ಯಾವುದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ

130 / 328

130) ಕೆಳಗಿನವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಸದನದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಸದನಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು

131 / 328

131) ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿದೆ

132 / 328

132) ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಿಪ್ ನ  ವೇಗವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

133 / 328

133) ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶವು  ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿತು

134 / 328

134) GDP ಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವೇನು

135 / 328

135) ವೈಬೋ  ಎಂಬುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

136 / 328

136) ಸುನಾಮಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ

137 / 328

137) ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ

138 / 328

138) ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿನ  ಯಾವುದರ ವಿಧ

139 / 328

139) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್  ಅಲ್ಲ

140 / 328

140) ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ವನ್ನು (ಡ್ಯಾಮ್) ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ

141 / 328

141) NSO ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪೆಗಾಸಸ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಯಾವ ದೇಶದ್ದು

142 / 328

142) 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಿವೆ

143 / 328

143) ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 1857 ರ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕ ಯಾರು

144 / 328

144) ಯಾವ ರೋಗವನ್ನು ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್  ರೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

145 / 328

145) 26 ನೇ ಜನವರಿ 1950 ರಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು

146 / 328

146) ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಿಲಿಮಂಜರೋ ಪರ್ವತವು  ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ

147 / 328

147) ಹಾವು ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

148 / 328

148) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ರೂಪ ಅಥವಾ ವಿಧವಾಗಿದೆ

149 / 328

149) ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು

150 / 328

150) ಕಿಜಾಡಿ ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಸಾಹತುಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು

151 / 328

151) ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು

152 / 328

152) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಮ್ಮೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಯಾವುದು

153 / 328

153) ರಿಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ

154 / 328

154) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

155 / 328

155) ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

156 / 328

156)

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ

157 / 328

157) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಂಗದ ಭಾಗವಲ್ಲ

158 / 328

158) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು

159 / 328

159) ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಚುನಾವಣೆಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ

160 / 328

160) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ನದಿಯು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ

161 / 328

161) ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ

162 / 328

162) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು

163 / 328

163) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಪ್ರಾಣಿ

164 / 328

164) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳು ಭೂಕುಸಿತ/ಭೂಪ್ರದೇಶ ಬಂಧನ ದೇಶವಲ್ಲ

165 / 328

165) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ

166 / 328

166) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ IPC  ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

167 / 328

167) ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿನ  ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯು

168 / 328

168) ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ

169 / 328

169) ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

170 / 328

170) ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು  ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

171 / 328

171) ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು

172 / 328

172) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಶಾಖೆಯಿದೆ

173 / 328

173) ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆಯು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ” ಅವನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ” ಮಹಿಳೆಯು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

174 / 328

174) ಗೀತ, ಸೀತಾ ಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ರೀಟಾ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ,

175 / 328

175) ಸ್ಪಂಜು ರಂದ್ರ ಯುಕ್ತ ವಾಗಿರುವಂತೆ, ರಬ್ಬರ್

176 / 328

176) ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಕಾರಣ ಏನು

177 / 328

177) ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಪಾಯಗಳು

178 / 328

178) ಯಾವುದು ನಿಜವೋ/ಸತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು_ _ _ _ _ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ

179 / 328

179) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

180 / 328

180) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೇಖನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ

181 / 328

181) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತದಾರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು 21 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿವೆ

182 / 328

182) ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ

183 / 328

183) 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯು  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

184 / 328

184) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

185 / 328

185) ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ, ಭಾರತವು ಒಂದು

186 / 328

186) ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ, ಜನಾಂಗ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಯೋಗ್ಯತೆ, ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅವರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನರ್ಹನಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ

187 / 328

187) ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ

188 / 328

188) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ (ಪದವಿ) ಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲ

189 / 328

189) ಭಾರತದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಎಜಿ) ರವರ ಕಚೇರಿ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು

190 / 328

190) ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಲೇಖನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ

191 / 328

191) ಹೇಬಿಯಸ್  ಕಾರ್ಪಸ್ ಎಂದರೆ

192 / 328

192) ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ

193 / 328

193) ಸಂವಿಧಾನದ 19 ನೇ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಲೇಖನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ

194 / 328

194) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಂಪು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

195 / 328

195) ಈ ಕೆಳಗಿನವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೇಖನ 356 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ

196 / 328

196) ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ

197 / 328

197) ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇರಬೇಕು

198 / 328

198) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಿಜ

199 / 328

199) ಕೆಳಗಿನ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀಸಲು ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು

200 / 328

200) ಮರಳುಗಲ್ಲು ಯಾವರೀತಿಯ ಬಂಡೆ ಯಾಗಿದೆ

201 / 328

201) ಮುಸಿ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ  _ _ _ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳು

202 / 328

202) ಮಜುಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ದ್ವೀಪ _ _ _ ನಲ್ಲಿದೆ

203 / 328

203) ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾಂಶ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಆಗಿದೆ

204 / 328

204) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಹ ಭೂಮಿಯ ಪದರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಲೋಹವಾಗಿದೆ

205 / 328

205) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಅಲ್ಲ

206 / 328

206) ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಏಕೆ

207 / 328

207) ಸೂಪಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲಿದೆ

208 / 328

208) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ

209 / 328

209) ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ

210 / 328

210) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಜುರಾಹೋ ಗುಂಪಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ

211 / 328

211) ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು

212 / 328

212) ವಾತಾವರಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಪದರ _ _ _

213 / 328

213) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ

214 / 328

214) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

215 / 328

215) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರಣ್ಯಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ

216 / 328

216) ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡ್ರೈ ರನ್ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ

217 / 328

217) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು _ _ _  ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

218 / 328

218) ನೀಲಿ ದ್ವಜ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಸಮುದ್ರತೀರ (ಬೀಚ್) ಕಾಸರಗೋಡು ಬೀಚ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ

219 / 328

219) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ

220 / 328

220) ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

221 / 328

221) ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಹಿತಕಾರಿಣಿ  ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು

222 / 328

222) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸರು ನೊಳಂಬವಾಡಿಗೊಂಡ  ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು

223 / 328

223) ಕೊನೆಯೆರಡು ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜೈನ ಪುರಾತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ ವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು

224 / 328

224) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಾಯಕರ ಬಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಜನರು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು

225 / 328

225) ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಯಾವುದು

226 / 328

226) 1857 ರ ದಂಗೆಯ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

a. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸವರಲ್ಪಟ್ಟ  ಸಿಡಿಮದ್ದು ನೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೂಕಿನ ಪರಿಚಯ

b. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ  ಪರಿಚಯ

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ

227 / 328

227) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೃತಕ ನೌಕಾನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ  ತಾಣವಾಗಿದೆ

228 / 328

228) ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ನ ಮೊದಲ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾದ ಆದಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿದವರು ಯಾರು

229 / 328

229) ಯಾವುದರ ನಂತರ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು

230 / 328

230) ಯಾವ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ 1856 ರ  ವಿಧವಾ ಪುನರ್ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು

231 / 328

231) ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು

232 / 328

232) ರಾಜ ಅಶೋಕನ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಳಿಂಗದ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ

233 / 328

233) ಬಿಹಾರದಿಂದ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು

234 / 328

234) ಕೆಳಗಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ

a. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

b. ಚಂಪರನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

c. ರೌಲಟ್  ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

235 / 328

235) ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಯಾರು ನೀಡಿದರು

236 / 328

236) ವಿಜಯನಗರದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು

237 / 328

237) ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ದೇವಿಚಂದ್ರಗುಪ್ತಮ್ ಇದರ ಲೇಖಕರು ಯಾರು

238 / 328

238) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು

239 / 328

239) ಸೋನಾರ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

240 / 328

240) ಬಂಗಾಳದ ಶಾಶ್ವತ ಕಂದಾಯ ವಸಾಹತು ಯಾರಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು

241 / 328

241) ವೈಸ್ ರಾಯ್ ನೇಮಿಸಿದ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವುದರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು

242 / 328

242) ಅಭ್ರಕವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ

243 / 328

243) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

244 / 328

244) ಶೀತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ , ತೀರ್ವ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

245 / 328

245) ನೊರೆ ತೇಲುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

246 / 328

246) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮರದ ಚೈತನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

247 / 328

247) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ನಿದ್ರಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

248 / 328

248) ಜೀವಕೋಶ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೋಟಿಪೋಟೆನ್ಸಿ ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವ ಸಂಭ್ಯಾವತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

249 / 328

249) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ  ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯ / ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು

250 / 328

250) ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮೊದಲ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು

251 / 328

251) ಸ್ವರಾಜ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು

252 / 328

252) ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು

253 / 328

253) ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಯಾವುದು